Informace ke změnám v procesu přezkoumání církevní platnosti manželství

Jana Michálková 11.září 2015

Informace ke změnám v procesu přezkoumání církevní platnosti manželstvíInformace soudního vikáře Diecézního soudu litoměřické diecéze R.D. Michala Podzimka ke změnám v procesu přezkoumání církevní platnosti manželství.

 

Papež František vydal dokument tzv. motu proprio datae (rozhodnutí z vlastní vůle) s názvem Mitis Iudex Dominus Iesus, za účelem dobra žadatelů, kteří skrze církevní soudy přezkoumávají své církevně platné manželství. Tím se za jistých podmínek zkracuje soudní řízení, především tam, kde jsou důvody neplatnosti zcela průkazné a oba manželé s žádostí souhlasí. V tom případě bude možné přímo diecézním biskupem v roli samosoudce rozhodnout o neplatnosti v tzv. „zkráceném procesu do 30 dnů. Další pro žadatele příjemná změna spočívá v tom, že pokud se některá ze stran či obhájce svazku neodvolá k vyšší instanci, bude stačit pouze jeden proces. Tím se celá procedura vyřízení žádosti výrazně zkrátí.

Praxe v přijímání žalob se však nemění! Nadále je třeba žalobu podat k církevnímu soudu. Posléze pak bude v součinnosti s diecézním biskupem rozhodnuto, jak bude proces veden dál, zda standardním postupem nebo zkráceně.

Protože církevní soudy ještě čekají na bližší instrukce od Papežské legislativní rady, podrobnější informace nelze v této chvíli poskytnout.

Doporučuji také přečíst článek: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22369

 

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.

soudní vikář