Informace o datových schránkách

Václav Novák, správce IT 30.října 2009

Informace o datových schránkáchV souvislosti se spouštěním datových schránek do ostrého provozu jsme v tyto dny často dotazováni, zda si je farnosti musí založit. Odpověď zní: NE. Dobrovolně si je však farnost zřídit může.

Dne 1. 7. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., který velmi podstatným způsobem mění možnosti komunikace s orgány veřejné moci. Všem orgánům veřejné moci zakládá povinnost komunikovat mezi sebou elektronicky pomocí tzv. datových schránek. Zjednodušeně a velmi nepřesně (až bych řekl nesprávně!) řečeno se jedná o obdobu e-mailu. Hlavní rozdíl je v garanci doručení a tzv. fixci doručení (Nepřihlásí-li se uživatel do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.).

 

Datová zpráva (dokument) se skládá z obálky ve formátu XML (kdo kdy komu co posílá) a přílohy, která může být následujícího formátu:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF / A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo / zfo (dokument Software 602 XML Filler)
 • html / htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg / jpeg / jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1 / mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2 / mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc / isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

V přechodním odbobí 1. 7. - 1. 11. 2009 se datové schránky zakládaly na požádání. Dne 1. 11. 2009 byly založeny všem orgánům veřejné moci (prostě jakékoliv úřady, soudy,...) a od 1. 1. 2010 se potom datová schránka stává zaručeným komunikačním kanálem např. pro zasílání faktur a podobných výzev k zaplacení mezi právnickými osobami, fyzickými podnikajícími osobami a fyzickými osobami. Od 1. 7. 2010 potom může být věcný obsah dokumentů vložených do datové schránky libovolný.

 

Mezi výhod patří zejména:

 • úspora za poštovné,
 • odesílání důležitých dokumentů z pohodlí kanceláře,
 • garance doručení
 • fixce doručení (v případě upomínek, výzev k platbě, soudních sporů, apod.)
 • možnost upozornění na mobil (placená služba) nebo osobní e-mail (zdarma) o přijetí nového dokumentu

 

Pro práci s datovou schránkou nepotřbujete žádné zvláštní vybavení, plně postačí obyčejný kancelářský počítač s připojením na Internet. Pro plnohodnotné využití budete potřebovat také skener.

 

Pokud tedy máte zájem o zřízení datové schránky, na stránce  www.datoveschranky.info vyplňte žádost. S tou potom navštivte jakékoliv místo CzechPOINT, kde Vám provedou založení datové schránky. Lze postupovat také tak, že si datovou schránku nejprve vyzkoušíte u sebe (jako fyzická osoba) a pokud Vám bude tento způsob komunikace vyhovovat, můžete si datovou schránku založit i pro farnost. Více informací na www.datoveschranky.info. Na stránkách si též můžete vyzkoušet demo aplikaci, což doporučuji jako první!