Informace o platbách diecézního časopisu Zdislava

Jana Michálková 7.ledna 2013

Informace o platbách diecézního časopisu ZdislavaI v letošním roce plánujeme vydat deset čísel diecézního časopisu Zdislava. Cena zůstává stejná jako v předešlých letech, tj. za jedno číslo zaplatíte 20 Kč. Předplatné bude účtováno na dobu jednoho roku, tzn. 12 po sobě jdoucích měsíců. Vše, co bude zasláno nad rámec této částky, bude považováno za finanční dar určený na pokrytí nákladů spojených s vydáváním tohoto časopisu.

 

Objednávky a distribuce

Objednávky a distribuci časopisu Zdislava zajišťuje prostřednictvím Postservisu Vydavatelství IN, s.r.o., z Jablonce nad Nisou. Zároveň také vyřizuje reklamace čtenářů, jimž nebyla předplacená Zdislava doručena. Objednávky i reklamace můžete vyřídit elektronicky na adrese: zdislava@in.cz nebo telefonicky na čísle: (+420) 775 598 604.

Časopis Zdislava si můžete objednat také písemně na adrese: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88, elektronicky na adrese: zdislava@dltm.cz, případně telefonicky na čísle: (+420) 416 707 536.

Platby

Od 1. ledna 2013 budou platby předplatitelů počítány takto:

Předplatné bude účtováno na dobu jednoho roku, tzn. 12 po sobě jdoucích měsíců (tj. 10 čísel x 20 Kč rovná se 200 Kč)

Vše, co bude zasláno nad rámec této částky, bude považováno za finanční dar určený na pokrytí nákladů spojených s vydáváním tohoto časopisu. Na tento dar je možné vystavit na základě žádosti dárce potvrzení o poskytnutí daru církevní právnické osobě.

Finanční dar na provoz časopisu je možné poskytnout

  • on-line převodem
  • na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice
  • na bankovní účet číslo: 1002148329/0800 - Česká spořitelna, a.s.

V případě bezhotovostního převodu napište do zprávy pro příjemce svoje jméno a adresu, popř. název organizace a IČO.

Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru pro daňové účely.

Finanční dar je možné poskytnout také prostřednictvím platebních karet na http://platby.dltm.cz/, tento účet však není určen pro zasílání předplatného.

Letos na podzim jsme vás informovali o tom, že jsme na internetových stránkách Biskupství litoměřického zprovoznili novou sekci, nazvanou „Jak nás podpořit.  Zájemci na jednom místě naleznou veškeré potřebné informace o možných způsobech, jak pomoci projektům realizovaným na území litoměřické diecéze.

Svým darem podpoříte činnost Biskupství litoměřického obecně, nebo si můžete zvolit některý z projektů. V případě příspěvku na konkrétní projekt uveďte, prosím, jeho název do zprávy pro příjemce, nebo jej můžete podpořit přímo, je-li tato možnost uvedena.

 

Tyto informace najdete rovněž v prvním letošním čísle časopisu Zdislava (na straně 3).