Informační setkání organizátorů Noci kostelů

Jana Michálková 12.března 2015

Informační setkání organizátorů Noci kostelůZveme vás na informační setkání organizátorů Noci kostelů 2015 v naší diecézi, které bude probíhat v pondělí 16. března 2015 v Litoměřicích a úterý 17. března v Liberci.

 

V Litoměřicích se schůzka uskuteční v pondělí 16. března od 15.30 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4), pokud ale bydlíte v severní části naší diecéze, pro vás setkání pořádáme o den později v Liberci, v úterý 17. března od 15.30 hodin v budově arciděkanství (Kostelní 9/7). Setkání v Litoměřicích se zúčastní Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který Noc kostelů opět zaštítil svým jménem.

 

Máte-li zájem připojit se k Noci kostelů, stačí pouze, když duchovní správce farnosti nahlásí koordinátorce akce pro litoměřickou diecézi (kontakt viz níže):

  • název kostela, obec, okres, kraj
  • kontakt na editora programu (jméno a e-mail) - editor se stará především o editaci programu a informací o kostele na webových stránkách Noci kostelů a je v kontaktu s koordinátorem

Kontakt na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA, tel.: 731 402 553 nebo solnickova@dltm.cz

 

Upozornění

Programy nejsou vytvářeny na diecézní úrovni, ale připravuje si je každá farnost a společenství samostatně dle svých možností. Objekty mohou být do Noci kostelů přihlášeny pouze se souhlasem místního duchovního správce, který musí být rovněž seznámen s připravovaným programem (nejlépe přizván k jeho tvorbě), neboť je jeho garantem. Toto se týká nejen objektů v majetku církve, ale především také staveb, jejichž vlastníky jsou jiné instituce (město, muzeum apod.). Právě u těchto objektů je obzvláště důležitá vazba na duchovního správce, aby byl zachován duchovní rozměr celé akce.

 

Bližší informace na www.nockostelu.cz.