Instalace nového děkana ve Frýdlantu

Milena Davídková 2.prosince 2019

V neděli 1. prosince 2019 při mši svaté v 9 hodin byl do farnosti - děkanství Frýdlant v Čechách instalován nový děkan R.D. Artur Ściana, který nahradil dosavadního duchovního správce R.D. Mgr. Víta Audyho. Ten se stal farářem ve farnosti Klášterec nad Ohří. R.D. Ścianu ve Frýdlantu instaloval generální vikář Mons. Martin Davídek, který na začátku bohoslužby požehnal adventní věnce. Svého nového děkana frýdlantští farníci přivítali a na mši svaté byl přítomen i starosta města Frýdlant Dan Ramzer. V 11 hodin téhož dne pak v rámci instalace následovala ještě mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého v Černousech. Tato kaple je jednou z mnoha kaplí nacházející se ve frýdlantském farním obvodě, který zahrnuje kromě Frýdlantu v Čechách i farnost Bulovka, Dětřichov u Frýdlantu a Ves u Frýdlantu. 

Oběma kněžím, otci Arturovi i otci Vítovi, kteří si po řadě let služby vyměnili svá kněžská působiště, vyprošujeme mnoho požehnání do služby pro Boží království.


1. prosince 2019, Kostel Nalezení svatého Kříže a kaple sv. Jana Nepomuckého, Frýdlant a Černousy

Foto: Dominik Faustus