Instalace nového probošta a děkana litoměřické kapituly

Jana Michálková 5.března 2014

Instalace nového probošta a děkana litoměřické kapitulyLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant uvedl do úřadu nového probošta a děkana svatoštěpánské kapituly. Instalace se konala během slavnostních kanovnických nešpor v neděli 2. března 2014 od 17 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích byl zvolen prelát Mgr. Jiří Hladík, novým kapitulním děkanem byl jmenován sídelní kanovník Karel Havelka.

 

Kázání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta:

Vážení páni kanovníci, milí otcové a bratři,

před třemi lety, dne 12. února 2011, se zde, v zaplněné katedrále sv. Štěpána, konala poslední kanovnická instalace. Dnes, za účasti vašich i našich přátel, se koná instalace kapitulního probošta a kapitulního děkana. Uvědomujeme si všichni, že podobných slavností se nemůžeme účastnit častokrát. Je tomu nyní proto, že dle platných stanov Katedrální kapituly u svatého Štěpána v Litoměřicích byl vámi, milí spolubratři, sídelní kanovníci, na dobu pěti let zvolen pater Jiří Hladík proboštem. Výsledek vaší svobodné a tajné volby jsem přijal, následně potvrdil a po náhlém úmrtí nám stále blízkého patera Jana Nepomuka Jiřištěho v duchu týchž stanov jsem kapitulním děkanem jmenoval patera Karla Havelku.

Vážení otcové, Jiří a Karle, dovoluji si vám připomenout, že jako preláti se stáváte představiteli kapituly. Představitel je ten, kdo stojí před ostatními. Je na něho více vidět, nemůže se skrýt do zástupu, nese odpovědnost. Sklízí uznání pro celé společenství, zde kapitulu, ale na jeho hlavu se někdy snáší i kritika. Uznání přijímat pokorně a ve chvílích eventuální kritiky, závisti a nepřízně obstát statečně vám oběma ze srdce přeji a na přímluvu prvomučedníka svatého Štěpána vyprošuji Boží přízeň a požehnání. Připojuji upřímně i blahopřání.

Vážení páni kanovníci, milí spolubratři, proboštem či děkanem naší katedrální kapituly se mohl stát kdokoliv z vás, osmičlenného kolegia sídelních kanovníků. Proboštem se stává však jen jeden. Volba padla na patera Jiřího, kterému vděčím za pozvolné, ani jinak tomu ve zdejších podmínkách není možné, obnovování stavu kanovnických domů, uskutečnění jednoho z úkolů, které jsem vám, kapitule, před třemi roky dal. A nejen to, těší mě, že pan probošt se svými několika příznivci a též spolu s vámi zavedl nedělní kapitulní nešpory - liturgickou modlitbu církve, čímž katedrála vždy o nedělním večeru ožívá, a co nutně my všichni, tento prostor, kapitula, biskupské město, celá diecéze tolik potřebuje.

Děkanem kapituly s využitím pravomoci biskupa litoměřického jsem jmenoval otce Karla. Když jeho jméno se v mé mysli objevilo hned po přijetí zprávy o skonu patera Jana Nepomuka. Jistě, jako pokyn vstřícnosti a současně uznání za dlouhodobou péči dle sil a okolností, za jeho starost o diecézi v minulých letech. Nemohl to být úkol lehký. Každý sebevyšší a sebevznešenější úřad v Kristově církvi je darem a službou.

Milí bratři, pane probošte a pane děkane, ujměte se, prosím, svých úřadů v duchu služby křesťanskému společenství, s rozhodností příkladného následování Krista, a vážení a milí členové kapituly i vy všichni zde přítomní, přijměte dnes uvedené představitele naší katedrální kapituly jako Ježíšovy služebníky i své blízké. Modleme se jeden za druhého i nesme břemena jeden druhého, abychom naplnili zákon Kristův.

 

Životopis J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.pdf

Životopis J. M. can. Karel Havelka.pdf

 

Bližší informace jsme uvedli zde: http://dltm.cz/svatostepanska-kapitula-ma-noveho-probosta-i-dekana

 

2014-03-02

 

2014-03-02

 

2014-03-02

 

Děkan Probošt

Děkan kapituly J. M. can. Karel Havelka (na snímku vlevo) a probošt kapituly J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.