Instrukce litoměřického biskupa pro kněze a jáhny Litoměřické diecéze k 27.10.2020

Milena Davídková 27.října 2020

124236

Litoměřice, 27. 10. 2020


Všem kněžím a jáhnům Litoměřické diecéze


Drazí spolubratři a otcové,

podle krizového opatření Usnesení vlády ČR ze dne 26. 10. t.r. č. 1102 se s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod. podle článku I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 04:59 hod. V tomto opatření je vyjmenováno 5 výjimek. V pořadí 2. výjimka se zmiňuje: o výkonu povolání.

Zákaz nočního vycházení se tedy netýká jiných zákonem chráněných zájmů, mezi něž bezesporu patří naše duchovní služba, výkon kněžského povolání. Povzbuzuji Vás proto k tomu, abyste se neobávali vydat se za nemocnými, kteří by Vaši návštěvu vyžadovali, i kdyby to bylo v noci, v době zákazu nočního vycházení. Zaopatření nemocných, resp. udělení svátosti nemocných, nelze odkládat. Téměř vždy se jedná o urgentní stav.

Bůh Vám pomáhej, žehnej a na všech pastoračních, nyní i riskantních, cestách, na přímluvu Panny Marie, Vás chraň!

V Kristu Váš

Mons. Jan BAXANT
biskup litoměřický


Dokument ke stažení