Interdiecézní projekt v Roce kněží na památku papežské návštěvy

Václav Novák 17.září 2009

Interdiecézní projekt v Roce kněží na památku papežské návštěvyU příležitosti nadcházející apoštolské návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. byl skupinkou kněží a diecézních kampanologů připraven Interdiecézní projekt kněžských zvonů, který má být trvalou památkou na papežskou návštěvu. Katoličtí kněží naší země se podílí na celonárodní kněžské sbírce na nové zvony pro rodiště sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku.

Tento projekt v rámci Roku kněží byl připraven jako zcela ojedinělý a výjimečný, na kterém se mohou podílet všichni kněží a biskupové Katolické církve v naší zemi i z okolních států. Jde o projekt, který má v tomto mimořádném Roce kněží prohloubit a zviditelnit jednotu kněží i biskupů, jde o projekt, který je vyjádřením kněžské úcty svatému Janu Nepomuckému. Projekt se koná v rámci Roku kněží 2009/2010, u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka, u příležitosti a na památku právě nadcházející návštěvy papeže Benedikta XVI. v naší zemi a u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna v roce 2010. V rámci uvedeného projektu jsou shromažďovány dobrovolné a soukromé dary katolických kněží různého postavení, funkcí a poslání, ze kterých budou pořízeny nové zvony do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, který stojí na místě rodného světcova domu.  Na projektu se pracuje od června 2009. Po počátečních konzultacích a radách s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, předsedou ČBK, byly postupně osloveny všechny diecéze a diecézní biskupové byli seznámeni se záměrem a projektem. Nyní u příležitosti papežské návštěvy v září 2009 projekt již naplno startuje. Své osobní požehnání a vyjádření podpory pak do začátku díla během léta udělila většina biskupů ČR. O projektu informoval i KT č. 30/2009, více informací je na www.knezskezvony.katolik.cz