Investitura Rytířského řádu sv. Václava a mše svatá se křtem a biřmováním

Milena Davídková 1.října 2018

Rytířský řád sv. Václava má v hejnickém kostele každoročně slavnostní setkání, kde jsou přijímáni noví členové. Také v letošním roce se v sobotu 29. září setkání uskutečnilo. Po této slavnosti sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svatou, během které přijala svátosti křtu a biřmování jedna členka řádu.

29. září 2018, Kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice

Foto: Jakub Šerých (Člověk a víra)