Jáhenské svěcení

Jana Michálková 7.května 2014

Jáhenské svěceníSkrze modlitbu a vzkládání rukou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta přijme jáhenské svěcení Bc. Michal Olekšák, administrátor in materialibus farností Dlouhý Most, Křižany, Rynoltice a Žibřidice. Slavnost se koná v sobotu 17. května 2014 od 11.00 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

 

Přijměte srdečné pozvání k účasti na této radostné události.

Do jáhenské služby vyprošujeme novému trvalému jáhnovi hojnost Božího požehnání.

Pozvánka.jpg

 

Internetové stránky farního obvodu Bc. Michala Olekšáka: http://www.farnost-dlouhymost.cz/