Jáhenské svěcení v Hejnicích

Karel Pech 19.května 2014

jáhenské svěcení Bc. Michala Olekšáka, administrátora in materialibus farností Dlouhý Most, Křižany, Rynoltice a Žibřidice, (trvalý jáhen), litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 17. května2014, bazilika Navštívení Panny Marie, Hejnice