Jáhenské svěcení v Litoměřicích

Jana Michálková, Karel Pech 29.července 2014

jáhenské svěcení bohoslovců litoměřické diecéze: Mgr. et Mgr. Štěpán Smolen a Mgr. Lukáš Hrabánek, světitel a hlavní celebrant mše svaté diecézní biskup Mons. Jan Baxant, 26. července 2014, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice