Jak může dobrý Bůh dopouštět zlo

Marie Koscelníková 28.července 2010

Jak může dobrý Bůh dopouštět zloV úterý 27. července 2010 si posluchači v sále Domova na Dómském pahorku poslechly další přednášku na téma Jak může dobrý Bůh dopouštět zlo, kterou přednesl PhDr. Mgr. Efrém Jindráček, Ph.D.

PhDr. Mgr. Efrém Jindráček, Ph.D. OP - člen dominikánského řádu, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše (Angelicum) v Římě. Pracuje také ve Filosofickém ústavu AV ČR.

Záznam přednášky naleznete v našem audioarchivu na www.dltm.cz.