Jaký byl rok 2023 v adoptivní farnosti Jeníkov

Milena Davídková 26.října 2023

Jeníkov u Duchcova je už 24 roků tzv. adoptivní farností FATYMu Vranov nad Dyjí. V praxi to vypadá tak, že na faře v Jeníkově je stálá misijní posádka a probíhá čilá družba. Zatímco Moraváci a jejich spolupracovníci, často i nezávisle přijíždějí do Jeníkova na kratší či delší pobyty, na Moravu zase přijíždí farníci jeníkovští. I v letošním roce to tak pokračovalo, tak jak v předchozích letech. Díky velké obětavosti mnohých, byly uspořádány tři tábory v křesťanském duchu ve Vranově a v nejbližším okolí, a navíc proběhl misijní tábor pro soluňáky v Jeníkově, kterého se v hojném počtu zúčastnily i domácí děti a mládež. V rámci tohoto soluňáckého týdne se podařilo po více než 30 letech v kapličce svatého Antonína v Želénkách. Také byla sloužena mše svatá u obnovené kapličky ve Starých Verneřicích za všechny původní obyvatele těch mnohých zaniklých obcí a jejich současné potomky. Jeníkov je jako mariánské poutní místo cílem poutníků: v květnu přišli už po 19. pěší poutníci, kteří vycházeli od katedrály svatého Víta v Praze. V červnu přijeli cyklo poutníci ze znojemského předměstí z Přímětic a v říjnu dorazili poutníci při moravské automobilové pouti. Nadále se ozývají ti, kteří hlásí, že byli na přímluvu Panny Marie Jeníkovské vyslyšeni.
Potěšitelné je, že pokračují opravy jak v kostele, tak v areálu fary, aby toto misijní centrum mohlo nadále, co nejlépe sloužit těm, co přicházejí. A že jich není zrovna málo. Hlásí se ti, kteří chtějí přijmout svátosti křtu a 1. svatého Přijímání. Pokračuje příprava na biřmování a vracejí se i ti, kteří už měli nějakou přestávku v aktivním životě z víry.
Za zmínku stojí ještě i to, že jsme se rozloučili se slečnou katechetkou Eliškou Blažkovou, která v září vstoupila do manželství s naším spolupracovníkem Markem Šmídem. Díky za její pětiletou obětavou službu v Jeníkově a přejeme hojnost Božího požehnání do manželství.
Ocenili bychom, kdyby se objevil nějaký další obětavý misionář na její místo. Díky všem, kteří adoptivní farnost Jeníkov a misijní činnost jakkoli podporují.
Táňa Dohnalová 

Foto: archiv farnosti