Jan Baxant navštívil litoměřickou nemocnici

Martin Flosman 1.října 2010

Jan Baxant navštívil litoměřickou nemocniciV pátek 1. října 2010 přijal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pozvání ředitele MUDr. Leoše Vysoudila k návštěvě Městské nemocnice v Litoměřicích.

Městská nemocnice v Litoměřicích je příspěvkovou organizací, která vznikla v roce 1992. Jejím zřizovatelem je Město Litoměřice. Hlavním posláním je poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv nejen pro okres Litoměřice, ale i pro širší spádovou oblast. V roce 2009 zařízení hospodařilo se ziskem 5,3 mil. Kč.

Během tříhodinové návštěvy se Mons. Baxantovi věnovalo celé vedení nemocnice. Vedle ředitele MUDr. Vysoudila také náměstek pro léčebnou péči MUDr. Jiří Štverák, náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Mgr. Lenka Kalábová a náměstek pro ekonomiku a provoz Ing. Vladimír Kestřánek.

Ředitel nemocnice biskupovi představil zdravotní zařízení, jeho činnost a seznámil jej s některými čísly a s podrobnostmi jeho fungování. Litoměřický biskup s vedením nemocnice hovořil například o oddělení lůžek dlouhodobě nemocných a jeho srovnání s hospicovou péčí. Rovněž zjišťoval zkušenosti s činností nemocničních kaplanů a zájem o tuto službu církve. Od letošního roku je Mons. Baxant předsedou Rady pro zdravotnictví při ČBK.

Ve druhé části návštěvy prošel litoměřický biskup v doprovodu vedení nemocnice některá oddělení. Nejprve si prohlédl nový počítačový tomograf a nový babybox otevřený v neděli 19. září. Poté postupně navštívil oddělení gynekologicko - porodnické, oddělení lůžek dlouhodobě nemocných, prohlédl si operační sály, jednotku intenzivní péče a chirurgickou ambulanci. Všude se pozdravil a krátce pohovořil s lékařským personálem a s některými pacienty. V závěru návštěvy vyjádřil ředitel MUDr. Leoš Vysoudil přání, aby dnešní návštěva Mons. Baxanta v litoměřické nemocnici nebyla poslední.