Jan Baxant v základní škole v Jablonci

Martin Flosman 26.září 2010

Jan Baxant v základní škole v JablonciLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant v pátek 24. září navštívil Katolickou základní školu majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou.

Katolická základní škola majora Rudolfa Háska je církevním školským zařízením, jehož zřizovatelem je Biskupství litoměřické. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sem zavítal u příležitosti dne církevních škol, který každoročně připadá na svátek svaté Ludmily 16. září. Tato světice, která se velkou měrou podílela na výchově svatého Václava, je patronkou církevního školství.

Škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků, na etiku a estetiku. Anglický jazyk se vyučuje od první třídy, od šesté třídy přibývá francouzský nebo německý jazyk. Na prvním stupni se vyučuje nepovinně náboženství nebo etika a od druhého stupně si žáci volí mezi náboženskou výchovou a etickou výchovou. Žáci mají možnost uplatnit svůj hudební talent v pěveckém sboru a školním orchestru, výtvarné schopnosti nejen ve vyučovacích hodinách, ale i v odborně vedeném kroužku výtvarné výchovy. Žáci na druhém stupni mají povinnou výuku na počítačích. Školu navštěvuje celkem 107 žáků.

Škola chce v dětech obnovit přirozenou touhu po vzdělání a najít jejich osobnost. Chce, aby byly vnímavé a navzájem ohleduplné, aby se zamýšlely nad darem života a uměly si vážit všech jeho forem. Tolerantním, laskavým, ale důsledným přístupem k dětem se učitelé snaží rozvíjet jejich kladné vlastnosti a potlačovat špatné návyky, které si někdy děti mohou do školy přinést.

Jan Baxant se v objektu Háskovy vily setkal s dětmi z prvního stupně. Nejprve si s nimi společně zazpíval a potom postupně obešel učebny všech ročníků. V každé třídě s dětmi pohovořil, odpovídal na jejich dotazy a nebo hodnotil jejich výkony. Jednomu z žáků dokonce zapsal do žákovské knížky jedničku za pohotovou a správnou odpověď. Po návštěvě školy společně poobědval s některými pedagogy, členy rady školské právnické osoby a členy školské rady.