Jan Baxant požehnal kapli Na Výsluní

Martin Flosman 30.září 2010

Jan Baxant požehnal kapli Na VýsluníV sobotu 18. září 2010 přijel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnat kapli Svaté rodiny do Kamenického Šenova. Ta je součástí zdejší křížové cesty. Jednu z nejvýznamnějších památek ve městě vlastními silami obnovují členové občanského sdružení Na Výsluní.

Jan Baxant ve své řeči ocenil úsilí Šenovských a zmínil rovněž výbornou sklářskou pověst města v celém světě známého výrobu lustrů. Přijal i pozvání na symbolický přípitek čerstvou vodou z prameniště Svatého kříže.

K velké radosti přítomných se Jan Baxant vydal také na procházku po křížové cestě, kterou rovněž požehnal a neváhal ani vyjít krkolomným terénem na vyhlídku, nejvyšší místo obnovované stezky. „Je to pro nás velká čest a rovněž odměna za několikaleté úsilí, shrnul předseda sdružení výtvarník Václav Frömmel. S obnovou zničené Křížové cesty, na níž první stavby vznikly již v roce 1500, začali dobrovolníci zhruba před třemi lety.

Fotogalerii z žehnání kaple naleznete rovněž na stránkách Českolipského deníku.