Jarní setkání pastoračních asistentů v Liberci v roce 2022

Dominik Faustus 8.června 2022

Ve středu 8. června 2022 se v budově arciděkanství v Liberci konalo setkání pastoračních asistentů východní části litoměřické diecéze. Setkání začalo v 10 hodin mší svatou v přilehlém kostele sv. Antonína Velikého, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, a poté pokračovalo ve společenské místnosti libereckého arciděkanství. V úvodu se představila nová diecézní hlavní účetní Ing. Ludmila Sedláčková, při následné debatě se pak přítomní navzájem představili a seznámili se s prací a aktivitami ve svých působištích. Zavzpomínali také na těžkou dobu uplynulých dvou let, kdy život farností ovlivnila epidemie Covidu 19. Poté generální vikář přítomné seznámil s výstupy ze synodálního procesu nejen v litoměřické diecézi a také o přípravách na celostátní akci Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června. Setkání skončilo po společném obědě v brzkých odpoledních hodinách.

Středa 8. června 2022, kostel sv. Antonína Velikého a prostory arciděkanství, Liberec

Foto: Dominik Faustus