Jarní setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích v roce 2022

Dominik Faustus 1.června 2022

Ve středu 1. června 2022 se v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích, po dvouleté covidové pauze, konalo setkání pastoračních asistentů, kteří pracují převážně v západní části litoměřické diecéze. Setkání začalo mší svatou v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, který přítomným vyřídil pozdravy od litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a poté připomněl dnešní památku mučedníka sv. Justina. Setkání pokračovalo v prostoru velké učebny, kde se nejprve představila nová diecézní hlavní účetní Ing. Ludmila Sedláčková, při následné debatě se přítomní navzájem seznámili s radostmi i těžkostmi ve svých působištích a poté generální vikář promluvil o přípravách na celostátní akci Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června. Závěrem ještě poreferoval o výstupu ze synodálního procesu nejen v litoměřické diecézi. Další podobné setkání pastoračních asistentů, kteří působí ve východní části diecéze, proběhne ve středu 8. června 2022 od 10 hodin v Liberci.

Středa 1. června 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus