Jarní setkání vikariátních účetních

Milena Davídková 16.dubna 2018

V pondělí 16. dubna 2018 se na biskupské konzistoři setkali vikariátní účetní litoměřické diecéze pod vedením zástupce diecézního ekonoma pro účetní záležitosti ing. Romana Zimy. Vikariátní účetní zhodnotili výsledky práce v uplynulém 1. kvartálu roku a projednali účetní záležitosti, které je čekají v nejbližším období. Setkání navštívil také generální vikář Mons. Martin Davídek, který účastníkům poděkoval za dosavadní práci a popřál mnoho dobrého do dalších úkolů, které před nimi stojí. Setkání bylo zakončeno v odpoledních hodinách.

16. dubna 2018, biskupská konzistoř, Litoměřice

Foto: Martin Davídek