Jaroslav Tůma a Hipocondria ensemble hrají české varhanní koncerty 18. století

Jana Michálková 27.prosince 2010

Jaroslav Tůma a Hipocondria ensemble hrají české varhanní koncerty 18. století V těchto dnech bylo vydáno nové CD s nahrávkami varhanních koncertů českého pre-klasicismu, jehož koproducentem je Biskupství litoměřické. České varhanní koncerty 18. století autorů Karla Blažeje Kopřivy, Jana Václava Stamice a Jana Křtitele Vaňhala tu znějí v podání významného českého varhaníka Jaroslava Tůmy a souboru Hipocondria ensemble.

 

Nahrávka České varhanní koncerty 18. století byla pořízena v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz. Jak zmiňuje zdejší farář Jan Nepomuk Jiřiště, hudební díla, jež toto CD obsahuje, bývala ve své době provozována především v prostorách šlechtických sídel či zámeckých kaplích. Interiér bezdězského kostela je však akusticky disponován tak, že i v jeho prostorách docházejí tyto skladby svého plnohodnotného a zcela odpovídajícího vyznění. Varhanní positiv, cembalo a regál zapůjčil P. Stanislav Přibyl. 

 

Varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma se narodil v Praze (1956). Zde také absolvoval konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Během studií získal řadu ocenění v mezinárodních soutěžích, například za varhanní interpretaci v Linci, v Praze, v Lipsku. Účastnil se mnoha festivalů (Pražské jaro, Internationale Orgelwoche Nuernberg, Musikfestspiele Dresden, Flanderský festival). Zvítězil v improvizačních soutěžích v Norimberku (1980) a v Haarlemu (1986). Na některých dnes zasedá jako porotce. Od roku 1990 vyučuje na pražské AMU. Rád koncertuje na historických nástrojích či jejich kopiích. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století. Jeho cestovní deník obsahuje názvy většiny států Evropy. Koncertoval i ve Spojených státech amerických, v Japonsku a Singapuru. V Praze v letech 1990 až 1993 souborně provedl celé Bachovo varhanní dílo, za což mu byla přiznána Výroční cena Nadace českého hudebního fondu. Nahrává pro rozhlas, televizi a četná hudební vydavatelství. V popředí pozornosti Jaroslava Tůmy stojí také aktivity týkající se historických varhan, jejich restaurování, zvukové dokumentace apod. Pro Českou televizi natočil a komentoval jedenáctidílný seriál o historických varhanách v Čechách.

Soubor Hipocondria ensemble vznikl v roce 2000. Zakládajícími členy byli mladí profesionální instrumentalisté, kteří se po několikaleté činnosti v předních českých ansámblech rozhodli vytvořit vlastní komorní soubor, specializovaný na autentickou interpretaci staré hudby. Ansámbl hraje v obsazení dvoje housle, viola a basso continuo, dle potřeby rozšiřovaném o flétnu či hoboj. Ve snaze přiblížit se původnímu znění interpretovaných děl 17. a 18. století soubor používá dobové nástroje nebo jejich kopie a historické systémy ladění.Při provádění vokálně instrumentálních skladeb spolupracuje se zpěváky specializovanými na starou hudbu.

 

CD České varhanní koncerty 18. století

Jaroslav Tůma - varhany

soubor Hipocondria ensemble: Jan Hádek, Petra Ščevková - housle, Zuzana Peřinová - viola, Ondřej Michal - violoncello, Michal Novák - kontrabas, Filip Dvořák - cembalo, Miroslav Rovenský, Petr Kubík - přirozený lesní roh