Jedinečná putovní výstava Biblí v Litoměřicích

Jana Michálková 31.srpna 2011

Jedinečná putovní výstava Biblí v LitoměřicíchUnikátní putovní výstava Biblí zakrátko zavítá i do Litoměřic. Zájemci ji budou moci zhlédnout v prostorách Domu kultury v Litoměřicích ve dnech 13. až 22. září 2011 vždy od 10 do 18 hodin. Výstava bude slavnostně zahájena 13. září v 17 hodin.

 

Návštěvníci mají možnost zhlédnout více než 150 exponátů v bezmála 80 jazycích: Bible (kapesní, velké obrázkové, pro děti a mládež apod.), zpěvníky, kancionály, modlitební knížky, mapy a atlasy. Vystavena bude například Bible Melantrichova z roku 1549 a 1556. Výstava bude doplněna komentáři a studijními materiály umožňujícími snadnější pochopení Bible, jejího významu a poselství nebo audio a video materiály. K vidění bude rovněž svitek Tóry (Pět knih Mojžíšových) z Izraele.

Součástí výstavy je také unikátní ruční přepis Bible, soutěž nebo možnost dalšího studia Bible a biblických témat. Návštěvníci mohou využít možnosti diskuzí, výkladu nebo zodpovězení otázek týkajících se Bible a křesťanství. Pro veřejnost, školy a větší skupiny jsou připraveny krátké přednášky.

Expozici doplní „Bible očima Rembrandta - rytiny a reprodukce grafických listů slavného holandského mistra.

Výstavu pořádá občanské sdružení I4U a občanské sdružení Maranatha ve spolupráci s Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích a Knihovnou K. H. Máchy Litoměřice. Partnerem projektu je mj. Česká biblická společnost.

V současné době probíhá putovní výstava Biblí ve slovenském Kežmarku.

 

Pozvánka.pdf