Jeníkov u Duchcova, kostel sv. Petra a Pavla s farou

Jana Michálková 26.června 2012

Jeníkov býval v dřívějších dobách mariánským poutním místem. V teplickém archivu se dokonce podařilo nalézt knihu se záznamy vyslyšených modliteb k Panně Marii Jeníkovské.

V pohraničí naší země, ale i jinde, nalezneme farnosti, ze kterých se postupně vytratil život. Dříve vzkvétající církevní obce dnes mají zcela odlišné postavení.

Jeníkovská farnost měla to štěstí, že se v roce 1999 našlo několik nadšených dobrovolníků z FATYMu, kteří se o ni začali více starat. Jeníkov jim natolik přirostl k srdci, že se po čase rozhodli farnost adoptovat. V té době byl farní kostel sv. Petra a Pavla ve velmi špatném stavu, střechou zatékalo a po několika vloupáních uvnitř téměř nic nezbylo.

V dalších dvou obcích, Hudcově a Oldřichově, které rovněž spadají pod jeníkovskou farnost, byly již dávno kaple zbourány. Třetí obec, Lahošť, se však ještě touto dominantou pochlubit mohla. Místní kaple Panny Marie však sloužila svému účelu naposledy před přibližně třiceti lety, čemuž také odpovídal její stav.

Žádná z těchto těžkostí však „adoptivní rodiče neodradila a brzy se do Jeníkova nastěhovaly dvě katechetky, které se začaly věnovat místním dětem a několika dalším zájemcům. Začátky nebyly snadné, přesto se však našli lidé, kteří po čase zjistili, že nabízené křesťanské hodnoty jsou jim blízké a spolupráce se začala rozvíjet. Zdejší prostředí bylo stále velmi poznamenáno odsunem německých obyvatel a potýkalo se s četnými problémy. Přesto se právě zde našlo mnoho lidí s dobrým srdcem a nesmrtelnou duší.

Jeníkov býval v dřívějších dobách mariánským poutním místem. V teplickém archivu se dokonce podařilo nalézt a přeložit knihu, v níž je zaznamenáno mnoho vyslyšených modliteb k Panně Marii Jeníkovské. Obraz Panny Marie Jeníkovské se bohužel nalézt nepodařilo, byl sem však přivezen obraz jiný. Ten je nyní umístěn v kostele sv. Petra a Pavla a nese název Panna Marie Matka Důvěry. Lidé opět začali do Jeníkova přicházet a modlit se k Panně Marii Matce Důvěry, bylo také zaznamenáno několik nových vyslyšení.

 

Projekty


Kostel sv. Petra a Pavla s farou

Celých osm let již trvá oprava střechy jeníkovského kostela. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků jde oprava jen velmi pomalu, což je v drsnějším podkrušnohorském podnebí velký problém.

Spolu s kostelem je rovněž opravována budova fary, kde se již nyní díky práci mnoha dobrovolníků mohou místní scházet. Fara se postupně stává místem setkávání především dětí a mládeže. Cílem je, aby se celý areál stal centrem duchovní obnovy pro Jeníkov a okolí.

 

Co se již podařilo

V září 2011 byly dokončeny opravy kaple sv. Anny v Jeníkově. Celkovou renovací prošla střecha a fasáda, díky pomoci sponzorů se rovněž podařilo navrátit kapli vitrážová okna.

Farní budova prochází postupnou rekonstrukcí, na jejímž konci bude sloužit jako místo setkávání (nejen) dětí a mládeže. Především díky pomoci dobrovolníků a prodeji jeníkovského kalendáře bylo možné uvést již velkou část fary do obyvatelného stavu. V rámci pravidelných brigád můžete pomoci i Vy.

 

Více informací na www.fatym.com (sekce Adoptivní farnost).

 

Další možností, jak pomoci je podpořit farnost finančním darem na číslo účet číslo:  184058097/0300

nebo

zakoupit si některý z níže uvedených produktů. Výtěžek bude věnován na opravu fary a střechy kostela sv. Petra a Pavla.

Kalendář                                                          60 Kč

Svíčka s motivem kostela sv. Petra a Pavla           60 Kč

Svíčka s motivem kaple sv. Anny                        80 Kč

Svíčka s motivem kaple Panny Marie v Lahošti      80 Kč

Ručně dělaná hvězda z korálků                           10 Kč

 

Veškeré produkty je možné objednat u Dany Tiché na tel. čísle 728 501 132.