Ještě je možné přihlásit se na Světový den mládeže v Rio de Janeiro

Hana Klára Němečková 5.února 2013

Ještě je možné přihlásit se na Světový den mládeže v Rio de JaneiroPo dohodě s Diecézním centrem pro mládež se mohou zájemci přihlásit na Světový den mládeže v Rio de Janeiro i po uzávěrce 31. ledna 2013.

 

Zatím jsou z naší diecéze čtyři přihlášení. Celkem se z České republiky hlásí 126 osob.

Více informací a kontakty Diecézního centra pro mládež: www.dcml.cz

Oficiální české stránky SDM: rio2013.signaly.cz

 

Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k 28. Světovému dni mládeže 2013

Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16-30 let) pořádaná papežskou Radou pro laiky a hostitelskou zemí. Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II., jeho nástupce, papež Benedikt XVI. v tom pokračuje. Světový den mládeže 2013 proběhne v brazilském Rio de Janeiro 23. - 28. července, bude mu předcházet týden evangelizace. Mottem setkání je „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. (srov. Mt 28, 19)