Jezdecká bitva od T. Querfurta ml. byla zrestaurována

Jana Michálková 7.prosince 2017

V prosinci 2017 dokončila akademická malířka Eva Votočková restaurování obrazu Jezdecká bitva od Tobiase Querfurta mladšího (1701–1780) z biskupské rezidence, protějškový obraz byl zrestaurován již v minulém roce. Po dlouhých letech tak mohou být obě díla na rezidenci prezentována bez zkreslujících nánosů zažloutlých laků.

Tobias Querfurt ml. byl synem a žákem Tobiase Querfurta staršího (kolem 1660–1734), dvorního malíře brunšvického vévody Antona Ulricha, a bratrem Augusta Querfurta (1696–1761),  úspěšného tvůrce bitevních a loveckých výjevů. O jeho životě není mnoho známo, snad již v mládí vstoupil do služeb vévody Mořice Saského (1702–1759), pozdějšího biskupa hradeckého a litoměřického. Od r. 1733, kdy byl Mořic Saský jmenován litoměřickým biskupem, působil Querfurt v Litoměřicích, kde v r. 1780 zemřel. Pohřben byl  na hřbitově u kostela sv. Vojtěcha na Zásadě. Querfurt byl činný i jako umělecký teoretik, v biskupské knihovně se nachází jeho příručka pro malíře „Handbuch für die Mahler,“ která vyšla v Praze v r. 1776.

Pro milovníka umění i lovu Mořice Saského, který se pokusil Litoměřice proměnit v ohnisko barokní kultury, namaloval řadu děl s loveckými či bitevními náměty, řada z nich visela i na zámku ve Stvolínkách, který sloužil jako letní sídlo biskupů. Do dnešních dnů se na biskupské rezidenci dochovaly zmíněné dva obrazy jezdeckých bitev a dvojice pastýřských scén.

Obrazy jezdeckých bitev jsou poprvé uvedeny v inventáři rezidence z r. 1759, vznikly však o něco dříve, dle profesora Víta Vlnase po roce 1742. Oba obrazy představují rozměrné bitevní panoráma důsledně dělené do tří plánů, se zasazením bitvy do krajiny a soubojem v popředí. Námětem jsou scény z válek o rakouské dědictví  z počátku  čtyřicátých let 18. století, nelze je ovšem spojit s konkrétní bitvou.

Obrazy v minulosti prošly restaurátorským zásahem, pravděpodobně počátkem 20. století.

Restaurátorka Votočková  nyní obrazy nažehlila  a napnula plátna na nové spodní rámy. Sejmula staré laky, tmely a retuše a poškozená místa opravila.  Obě díla jsou zavěšena na chodbě v I. patře rezidence.

Autor: Mgr. Lada Hlaváčková, diecézní konzervátorka

 

  26098

Jezdecká bitva od Tobiase Querfurta mladšího (1701–1780). Foto: Odbor správy movitého majetku