Jubilejní filipovská pouť

P. Stanislav Přibyl, generální vikář 13.ledna 2016

Jubilejní filipovská pouťVe středu 13. ledna 2016 jsme v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově oslavili 150. výročí vzniku tohoto místa tradiční mší svatou, která bývá v netradiční hodinu – totiž ve čtyři hodiny ráno.

Posledních deset kilometrů jsme v podstatě jeli v koloně. Před námi autobusy, osobní auta, na okrajích cesty blikající světýlka na čelech nebo v rukou poutníků. Čím více jsme se přibližovali, tím doprava houstla. To je obrázek, který filipovští poutníci důvěrně znají, letos byl jen silnější. Podle odhadu zde bylo nejvíce poutníků za poslední desetiletí.
Mši svatou sloužil litoměřický diecézní biskup Mons. Jan Baxant. Spolu s ním koncelebroval zhořelecký biskup Wolfgang Ipolt, litoměřický generální vikář P. Stanislav Přibyl, viceprovinciál slovenských redemptoristů P. Václav Hypius. Nechyběli kněží německého jazyka, Mons. Dieter Olbrich, duchovní rádce Ackermann-Gemeinde, Mons. Anton Otte, emeritní probošt vyšehradské kapituly, P. Martin Leitgöb, duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde, pochopitelně místní duchovní správce P. Jozef Kujan, SDB a mnoho dalších z Čech, ze Slovenska i z Německa.
Litoměřický biskup na začátku koncelebranty i poutníky přivítal a připomenul, že před 70 lety, 13. ledna 1946 byla založena iniciativa Ackermann-Gemeinde, usilující o smíření mezi Čechy a Němci v křesťanském duchu. Mons. Baxant řekl: „Dnes, přesně před 70 lety, se v bavorském Mnichově setkali němečtí katolíci, kteří byli po skončení druhé světové války donuceni opustit své domovy v Československu, bývalých Sudetech, aby se v křesťanském duchu pokání a smíření společně pomodlili. (...) Křesťanské usmíření, dialog a odpuštění je proces náročný, ale možný. Není to stav věcí, že děláme, jakoby se nic nestalo. Stalo se. A na obou stranách. Křesťanský duch je přítomen tam, kde se sice bolestná historie připomíná, ale nic se už nevyčítá. Na takových hodnotách zakladatelé stáli a jsem si jist, že na nich stojí i všichni současní členové. Jsem jim i vám, milí němečtí přátelé, velmi vděčný.
Mše byla sloužena střídavě v češtině i v němčině. Ve svých rodných řečech pronesli svá kázání také oba biskupové. Mons. Jan Baxant při kázání zdůraznil fakt uzdravení Magdaleny Kade, který stál u zrodu poutního místa: „Letos si chceme společně připomenout významné Filipovské jubileum: 150 let od chvíle, kdy s velkou pravděpodobností, téměř jistotou, nebe toto místo „políbilo. Snad se ani důvěrněji nedá vystihnout skutečnost, že Boží služebnice Maria tajemně, ale zřetelně sdělila nemocné Magdaleně Kade: „Mein Kind, von nun an wirst du geheilt! - Mé dítě, od nynějška budeš zdráva! Stalo se tak. Uzdravila se. Připomenul také vyjádření svého předchůdce, biskupa Augustina Wahaly k této události: „Když se k nevšední podivuhodné filipovské události tohoto dne vyjadřoval tehdejší litoměřický biskup Augustin Pavel Vahala, vyslovil se tímto způsobem: „Byla to mimořádná milost uzdravení – ausserordentliche Gnadenheilung. Nezapomněl zmínit význam letošní conference, která bude v souvislosti s tímto výročím uspořádána: V letošním jubilejním roce Filipova na měsíc září připravujeme konferenci, která by mohla ze shromážděných, dosud i málo publikovaných historických pramenů, více přiblížit a objasnit „Filipovskou událost s poukazem na to, že naše litoměřická diecéze má svá tajemství i bohatství. Nakonec připomenul potřebu a krásu ticha: Stopadesátileté dějiny zdejšího poutního Mariánského místa nesporně svědčí předně o tom, že každé Bohem omilostněné místo na Zemi je mimořádné a přitahuje lidi, jak vidno i v noci. Maria, prostřednice všech milostí, takovým místům je vždy nablízku. Člověk tam nachází posilu a pokoj. Jistě i vás dojímá, že každoročně 13. ledna o 4 hod. ranní naši společnou eucharistickou bohoslužbu začínáme v přilehlé kapli v prostoru nebeského políbení: v naprostém tichu. Posvátné ticho léčí!
V podobném duchu hovořil i biskup Wolfgang Ipolt a připomenul, že smíření mezi Čechy a Němci v křesťanském duchu je jeden ze zázraků moderního času.
Mše svatá pokračovala v úchvatné atmosféře, která byla ještě půvabnější faktem, že přestalo v polovině baziliky svítit světlo. Byla to atmosféra jakési vigilie.
Touto poutní mší svatou oslavy filipovského jubilea nekončí. Na celý rok je připraven pestrý program, který vyvrcholí již zmiňovanou konferencí ve dnech 12. a 13. září 2016 v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.