Poutní sezona v Jablonném byla zahájena

Jana Michálková 5.května 2015

zahájení poutní sezony v roce 20. výročí svatořečení paní Zdislavy z Lemberka poutí dětí ke sv. Zdislavě, žehnání vody Zdislaviny studánky kanovníkem svatoštěpánské kapituly Martinem Davídkem, 1. května 2015, Jablonné v Podještědí