K podání jsou připraveny další výzvy

Jana Michálková 5.září 2013

K podání jsou připraveny další výzvyGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl podepsal ve čtvrtek 5. září 2013 další výzvy k vydání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, připravené k podání na Státní pozemkový úřad České republiky a na Lesy České republiky.

 

Jedná se o výzvy za tyto farnosti litoměřické diecéze: Bílý Kostel nad Nisou, Chožov, Prackovice nad Labem, Velemín, Velké Chvojno, děkanství Chomutov a děkanství Litoměřice. Dvě výzvy byly podány za Biskupství litoměřické.

Z 384 právních subjektů litoměřické diecéze, kterých se bude navrácení zabaveného majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. týkat, je v současné době zcela zidentifikován majetek u téměř všech farností. V současné době probíhá kompletace výzev, které budou neprodleně předávány povinným osobám.

 

2013