K úmrtí kardinála Miloslava Vlka

Jana Michálková 18.března 2017

Vyjádření litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k úmrtí kardinála Miloslava Vlka.

Zesnulému panu kardinálu Vlkovi, mému biskupskému světiteli, jsem vděčný za poznání, že radostné události v kněžském životě jsou výhradně velkým Božím darem a současně události méně radostné řeší vždy s velkou moudrostí sám Bůh pro naše dobro. Za biskupského spolubratra Miloslava se modlím, aby jeho nesmrtelná duše odpočinula v Božím pokoji.
+ Jan Baxant
Kardinál Vlk odešel: zprávu o úmrtí kardinála Miloslava Vlka naleznete zde.