Kácov: Česká republika pro Ježíše 2010

Jana Michálková 15.února 2010

Kácov: Česká republika pro Ježíše 2010V duchu návštěvy papeže Benedikta XVI. a jeho slov „Jedině Kristus může být naší spolehlivou nadějí!“, která pronesl loni v Brně, se budou ve středočeském Kácově na přelomu letošního května a června konat dny evangelizace českého národa Česká republika pro Ježíše 2010 aneb evangelizační dny „Jirsíkův Kácov“. Pro duchovní a zasvěcené osoby v termínu od 31. května do 2. června (respektive do 6. června), pro věřící a ty, kteří se chtějí přiblížit Bohu, od 3. do 6. června.

„Tato akce je určena pro každého člověka dobré vůle, ať už věří v Boha, nebo ne. Zváni jsou především všichni hledající, kteří ještě nepoznali lásku Kristovu, aby přijali toto pozvání a vyposlechli si dle svých možností slova lásky, víry a naděje tak potřebná v nárocích každodenního života, uvádí se na webových stránkách www.viraanadeje.cz

Pro název akce byla použita slova indického katolického kněze a univerzitního profesora Jamese Manjackala, který bude také hostem evangelizačních dnů v Kácově. V současnosti působí jako misionář v Indii a několik měsíců během roku káže nejen v Evropě, ale i jinde ve světě. Působí také mezi Araby. Centrum jeho činnosti spočívá ve velké úctě Nejsvětější Svátosti oltářní a v mariánské úctě. Pomáhá lidem dnešní doby řešit problémy objevením osobní důstojnosti v úzké spolupráci s naším Spasitelem Ježíšem Kristem.

Česká republika pro Ježíše je výzvou pro celý náš národ, neboť Pán Ježíš je láska, víra i naděje, kterou naše vlast tolik potřebuje! A tak vás prosíme, zabalte si batůžek a vezměte s sebou všechny lidi, které máte zapsané v mobilním telefonu pod položkou KONTAKTY, a nezapomeňte ani ty, jejichž narozeniny a jmeniny jsou poznamenané ve vašich diářích, zvou na akci její organizátoři.

Kněží, řeholníci a řeholnice, bohoslovci a věřící, skupinky a jednotlivci, kteří se chtějí zapojit, mohou kontaktovat starostu Městysu Kácov a místopředsedu OS Program Sázava 21 Jaroslava Buchala (tel. 736 671 041, 607 574 966) nebo P. Marka Dundu z Farního úřadu Vranov nad Dyjí - marek@fatym.com

Přihlášky na evangelizační dny P. Jamese Manjackala a bližší informace najdete na webových stránkách www.viraanadeje.cz 

 

Příloha program Česká republika pro Ježíše 2010.doc.