Kadaň 2017: Rok Jana Hasištejnského z Lobkovic

Jana Michálková 30.ledna 2017

V letošním roce si připomínáme osobnost Jana Hasištejnského z Lobkovic, českého šlechtice, hejtmana města Kadaň a jednoho z prvních donátorů tamního kláštera, od jehož úmrtí uplyne 500 let. V sobotu 28. ledna 2017 se tu konala slavnost, která zahájila rok vzpomínkových akcí. Její součástí byla mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, scénické čtení z díla Jana Hasištejnského z roku 1504 i komentovaná prohlídka vybraných interiérů.

„Když se nacházíme u hrobu Jana Hasištejnského z Lobkovic, můžeme se jen ptát po motivech, proč šlechtic zakládá či nechá bohatě vyzdobit kostel. Lidé přelomu 15.–16. století dobře chápali základní teologii a věděli, že budou-li jejich duše v očistci, každá mše svatá, která se slouží v takovém kostele, jim pomáhá z očistce k plnému patření na Boží tvář. Když nás dělí od smrti Jana Hasištejna pět set let, mše svatá, která je zde sloužena za jeho duši, má pro něho, ale i pro nás obrovský význam. Hranice času, která platí pro nás, žijící v tomto světě, jsou jiné než ty, které prožívají duše v očistci. Dnes jsme spojeni s tím, jehož kosti spočívají v tomto chrámě a jehož duše snad touží navždy se radovat u Krista. Jdeme touž cestou v naději, že i za nás se jednou někdo pomodlí. Jan Hasištejnský by si asi těžko ve své době dokázal představit, jaký bude svět za pět set let, tak jako ani my si nyní nedokážeme představit svět za pět století. Přesto však držíme stejnou myšlenku o obnovu jeho hrobu i tohoto poutního místa, kde jsme dnes,“ poukázal v homilii hlavní celebrant slavnostní bohoslužby generální vikář Mons. Martin Davídek.

Historie Františkánského kláštera v Kadani sahá do 15. století. Jan Hasištejnský pojal jeho stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě. Mimořádné jsou sklípkové klenby kláštera, kostel patří svou architekturou, malbami a oltáři mezi nejvýznamnější památky pozdní gotiky a renesance nejen v diecézi, ale i v kontextu celé oblasti Krušnohoří a Saska. V roce 1950 byl klášter uzavřen a chátral až do roku 1995, kdy začala jeho postupná obnova.

Areál kláštera je majetkem Biskupství litoměřického, v současné době zde město Kadaň provozuje městské muzeum a sídlí tu i základní umělecká škola. V rámci vzpomínkového roku chystá Muzeum Kadaň pro veřejnost přednáškový cyklus, výstavu i tematické zájezdy. Plánuje také rozšířit stávající programy pro školy.

Biskupství získalo na obnovu klášterního kostela dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši více než padesát milionů korun. Stavební a restaurátorské práce tu budou probíhat v letech 2017-2020.

Klášter je pro veřejnost otevřen od dubna do října, v zimním období po předchozí telefonické domluvě (najdete zde). V průběhu restaurátorských prací bude kostel zpřístupněn jen zčásti.

Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Fotogalerie: https://www.dltm.cz/kadan-2017-500-let-od-umrti-jana-hasistejnskeho-z-lobkovic