Kalendář pro farnost Jeníkov

Kristýna Solničková 2.srpna 2011

Kalendář pro farnost JeníkovNa recepci biskupské kurie máte od 1. srpna 2011 možnost zakoupit speciální nástěnný kalendář pro rok 2012. Výtěžek z prodeje bude použit na renovaci farní budovy v Jeníkově u Duchcova, která se tak promění v místo setkávání dětí a mládeže.

 

Nápad podpořit farnost Jeníkov prodejem kalendáře vznikl v roce 2010 s cílem rozšířit povědomí o poutním místě Jeníkov a z výtěžku opravit budovu fary. Prodej kalendáře pro rok 2011 již pomohl uvést několik místností do obyvatelného stavu. Výsledek práce dobrovolníků si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách - http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kalendar-2011-co-vse-se-v-jenikove-podarilo-z-jeho-vytezku&cisloclanku=2011070100

Kalendář pro rok 2012 je k dostání na recepci biskupské kurie (Dómské nám. 9, Litoměřice) za 60,-Kč, můžete si jej také objednat na adrese DanusT@seznam.cz. Výtěžek z prodeje poslouží na další obnovu farní budovy. Po dokončení rekonstrukce bude objekt sloužit jako místo setkávání především pro děti a mládež.