Kanovníci litoměřické kapituly sloužili mši svatou za zemřelé členy

Dominik Faustus 3.listopadu 2023

V pátek 3. listopadu 2023 v 10 hodin sloužili kanovníci litoměřické kapituly mši svatou za zemřelé členy. Hlavním celebrantem byl probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík, který v promluvě připomněl téměř tisíc let existence litoměřické kapituly. Litoměřická kapitula, zasvěcená prvomučedníkovi sv. Štěpánovi, byla založena v roce 1057 jako kolegiátní kapitula. Když byla v roce 1655 zřízena litoměřická diecéze byla kapitula povýšena na kapitulu katedrální. Současný probošt kapituly je šedesátým v pořadí a celkový počet kanovníků, kteří byli jejími členy lze obtížně odhadnout, protože byly doby, kdy byly všechny kanonikáty obsazeny, ale byly i doby, kdy bylo kanovníků velice poskrovnu, jak připomněl J.M. can. Hladík v promluvě. Po skončení mše svaté, poté co se kanovníci zastavili u "castela doloris“ se symboly marnosti lidského počínání zvanými „vanitas“, sešli se k zasedání v kapitulní místnosti. Před polednem zasedání kapituly přišel navštívit také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který poblahopřál dvěma kanovníkům k životním jubileím a zároveň přijal pozvání ke společnému obědu. Svatý Štěpáne, oroduj za nás!

Pátek 3. listopadu 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus a Martin Davídek