Kanovnické nešpory v růžové barvě

Milena Davídková 11.března 2018

V neděli 11. března 2018 na 4. neděli postní se od 17 hodin sešla v litoměřické katedrále svatoštěpánská kapitula ke společné modlitbě nešpor pod vedením jejího probošta Jiřího Hladíka, oblečeného do růžového pluviálu. Použití růžové barvy v liturgii je možné pouze dvakrát za rok, a to sice o 3. neděli adventní, zvané latinsky gaudete, a o 4. neděli postní, která se nazývá latinsky laetare. Oba latinské názvy, které vyjadřují radost, jsou odvozeny od vstupní mešní antifony. V obou případech se jedná o určitý přelom v daném liturgickém období a po této 4. neděli postní vstupuje příprava na blížící se Velikonoce do závěrečné fáze.

11. března 2018, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Martin Davídek a Antonín Fegyveres