Kaplani pro mládež zasedali

Dominik Faustus 15.května 2019
V Litoměřicích 14. května 2019 od 14 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty zasedali kaplani pro mládež. Zasedání navštívil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář Mons. Martin Davídek.


Diecézní dům kardinála Trochty, 14. května 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus