Kaple Božího milosrdenství v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích

Marie Koscelníková 20.června 2010

Kaple Božího milosrdenství v Domově na Dómském pahorku v LitoměřicíchMši svatou při slavnostním otevření a vysvěcení kaple 26. 5. 2010 celebroval P. Karel Havelka. Bohoslužby se zúčastnili obyvatelé domova, zaměstnanci i hosté. Slavnost doprovodil zpěvem litoměřický chrámový sbor.

P. Karel Havelka ve své homilii zdůraznil důležitost místa pro setkávání s Bohem v tomto zařízení. Představil mobiliář, který je v kapli a zahrnul jej do svého požehnání - oltář, ambon, svatostánek i obrazy křížové cesty.

Podle vedoucí Domova na Dómském pahorku ing. Taťány Novákové by měla kaple být v každém domově pro seniory.  Pravidelně se bohoslužeb zúčastňuje asi 35 obyvatel. Původně pro kapli vyčlenili menší prostor, ale pro velký zájem museli své rozhodnutí změnit.

Mše svatá je v kapli Božího milosrdenství v Domově na Dómském pahorku vždy ve středu od 15.00 hodin.

Domov na Dómském Pahorku je domovem pro seniory, kteří potřebují sociální péči a bez pomoci jiné osoby nemohou žít samostatně ve své domácnosti. Součástí domova je týdenní stacionář, ve kterém poskytují přechodné pobytové služby seniorům. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba domova pro seniory je poskytována mobilním i imobilním osobám, zařízení je bezbariérové. Nejsou přijímány osoby s těžkým psychickým onemocněním. Cílem poskytovaným služeb je podpora samostatnosti uživatelů v co nejvyšší možné míře, zlepšení nebo udržení jejich zdravotního i duševního stavu Domov vytváří podmínky pro důstojný život klientů, aby mohli být sami sebou, mohli uplatňovat vlastní vůli a mohli jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Provozovatel Domova na Dómském pahorku je Farní charita Litoměřice.