Kaple ve Filipově je dočasně nepřístupná

Jana Michálková 19.července 2017

 Až do listopadu nemohou poutníci a návštěvníci nahlédnout do milostné kaple Uzdravení nemocných v poutním kostele ve Filipově. Římskokatolická farnost Jiříkov tu letos provádí důkladnou obnovu podlahy. Severočeská stavební firma vzešlá z poptávkového řízení zde v těchto dnech odstraňuje stávající dlažbu. V kapli se v následujících měsících provedou hydroizolační opatření, vybuduje se odvětrávací kanál a položí nová keramická dlažba. Práce se dokončí do podzimu letošního roku. K rozsáhlé opravě vedl ŘKF Jiříkov vysoký stupeň poničení podlahy a zvýšená vlhkost obvodových stěn. Obnovu podlahy ve výši 900 000 Kč hradí ŘKF Jiříkov z příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti, Biskupství litoměřického a z darů individuálních dárců z Německa.

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je o letních měsících přístupný poutníkům a turistům. Od 1. 7. do 31. 8. 2017 je možné ho navštívit od úterý do soboty mezi 10. až 17. hodinou. Průvodcovskou službu zajišťuje ŘKF Jiříkov za podpory Města Jiříkov. Vstup do poutního kostela je v době prohlídek volný. V neděli v 10.30 hodin v poutním kostele začíná mše svatá a od 14 hodin koncert varhanní duchovní hudby.

Monumentální poutní bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů leží ve Filipově, místní části Jiříkova, při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1. 1866 a náhlým uzdravením Magdaleny Kade. V poutním kostele z let 1870–1885 se celoročně konají česko-německé mše svaté. V hlavní lodi baziliky minor je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa „Poutní místo Filipov (1866–2016)“. 

Klára Mágrová, děkanství Rumburk


Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Kontakt: e-mail: jirikovrkf@seznam.cz

www.facebook.com/poutnimistofilipov 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

 

Průvodcovská služba v roce 2017 v bazilice minor ve Filipově:

1. 7. – 31. 8. 2017

úterý–sobota, 10.00–17.00 

Vstup volný

 

Mše sv.: Neděle od 10.30 hod., 13. dne v měsíci od 10.30 hod., 1. sobota v měsíci od 10.30 hod.

Eucharistická adorace: 1. sobota v měsíci od 9.30 hod.