Kardinál Meisner: Krev světců koluje v obyvatelích této země

Markéta Šindelářová, tiskové středisko ČBK 14.listopadu 2011

Kardinál Meisner: Krev světců koluje v obyvatelích této zeměBohoslužbou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vyvrcholil Rok sv. Anežky. Mši svatou při příležitosti 800. výročí od jejího narození a zároveň 22 let od jejího svatořečení sloužil v sobotu 12. listopadu 2011 v pražské katedrále papežský legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem.

 

 

Slavíme-li dnes svatou Anežku Českou, nemá to nic společného s nostalgií, naopak daleko spíš s přítomností, v níž nás svatá Anežka s milostí Boží chce a může uschopňovat pro budoucí časy, řekl během své homilie kardinál Meisner.

Liturgický průvod, v němž kromě hlavního celebranta kardinála Meisnera byli také čeští a moravští biskupové, nový apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, řezenský arcibiskup Gerhard Ludwig Müller a knězí z celé země, vyšel z Arcibiskupského paláce v 9.50 hodin. Slavnostní mše svatá začala ve svatovítské katedrále přesně v 10.00 hodin.

Benedikt XVI. vybral kardinála Meisnera jako svého zvláštního vyslance na oslavách 800. výročí narození svaté Anežky  také proto, že ví o jeho vztahu k církvi v naší zemi. Kardinál Meisner se před 22 lety svatořečení Anežky České ve svatopetrské bazilice účastnil. I já sám na tento den nikdy nezapomenu, říká kardinál. Sekretář Jana Pavla II. mu tehdy vzkázal, aby při kanonizační bohoslužbě kráčel v papežově doprovodu. Věděl o mé sounáležitosti s tak silně utiskovanou církví ve vaší zemi, říká kardinál Meisner, který jako berlínský biskup tajně vysvětil na kněze mnoho mladých mužů z tehdejšího Československa.

Když jsem procházel střední lodí k portálu svatopetrského chrámu, vzpomíná na Anežčino svatořečení kolínský arcibiskup, bylo vpravo i vlevo rozestaveno ke koncelebraci již množství kněží a biskupů v ornátech. Mezi nimi jsem rozeznal mnohé z těch, které jsem tajně vysvětil, oblečené v kněžském rouchu. Zastavil jsem se u nich a zděšen řekl: „Pro Boha živého! Co tu děláte? Až se vrátíte domů, zavřou vás a čekají vás jen samé postihy a útrapy! Ale oni mi vítězoslavně odpověděli: „My už zpátky do katakomb nepůjdeme. Vrátíme se veřejně jako Boží kněží. Spolu s národem přece víme: Až bude Anežka Česká prohlášena za svatou, nastanou pro náš národ i naši zemi nové a lepší časy.

Kardinál Meisner nevidí Českou zemi, jako nejsekularizovanější zemi Evropy: vždyť žádný národ není vyznamenán tolika zemskými patrony jako ty, říká a dodává krev světců nadále koluje v obyvatelích této země.

Na bohoslužbu byli pozvání nejvyšší představitelé naší země a další osobnosti politického a kulturního života. V jejím rámci byli mimo jiné oceněni zasloužilí pracovníci české katolické Charity.

 

Kázání kardinála Joachima Meisnera.pdf