Katedrálu sv. Štěpána navštívil prezident ČR Miloš Zeman

Jana Michálková 30.října 2013

Katedrálu sv. Štěpána navštívil prezident ČR Miloš ZemanPrezident České republiky Miloš Zeman navštívil v pátek 25. října 2013 katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích. Návštěva hlavy státu v Litoměřicích probíhala v rámci prezidentovy dvoudenní návštěvy Ústeckého kraje.

 

Prezident České republiky Miloš Zeman v pátek krátce navštívil katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích. Přivítal ho generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, katedrálou ho provedl probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.

Probošt seznámil prezidenta s historií Dómského pahorku, kde se katedrála sv. Štěpána nachází a jehož kontinuální osídlení v souvislosti s církevní správou je téměř tisíc let staré. Pohovořil o historii a významu svatoštěpánské kapituly, historii a významu katedrály, upozornil ho mj. na soubor pěti oltářních pláten, který na zakázku prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze pro katedrálu vytvořil český barokní malíř Karel Škréta, na vzácnou pietu z původního (kolegiátního) kostela nebo na pamětní desky, které připomínají bývalé litoměřické sídelní biskupy, a na zdejší varhany.

Generální vikář věnoval prezidentu Zemanovi obrazovou publikaci Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích, jejímž autorem je ing. arch. Karel Kuča, knihu Josefa Rabase o životě kněze a litoměřického biskupa Antona Aloise Webera, jehož 65. výročí úmrtí jsme si letos v září připomněli, soubor záložek s vyobrazením detailů Klaudiánovy mapy a CD Varhany v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Před svým odjezdem prezident ještě krátce navštívil v doprovodu J.M. can. Jiřího Hladíka faru dómské farnosti.