Katolická charismatická konference

Jana Michálková 27.května 2009

Brno, 8. - 12. července 2009 - Program letošního 20. ročníku Katolické charismatické konference tvoří již tradičně přednášky pro praktický život z víry, společná modlitba a bohoslužby. I když jde především o obnovu duchovního života, k dění na konferenci patří i neformální setkání účastníků a jejich kulturní vyžití.

Motto: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se! (Mt 14,27)

Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky se nacházejí na adrese http://konference.cho.cz.