Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá kurzy celoživotního vzdělávání

Milena Davídková 18.srpna 2021

Nikdy není pozdě se učit na KTF UK!

Studujte pro radost s KTF UK a přihlaste se na jeden z našich kurzů pro veřejnost zaměřených na dějiny umění, teologii, historii či literaturu.

145969

Každý rok probíhají na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy populární kurzy celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku.  Jakou nabídku můžete očekávat tentokrát? I tento rok se můžete opět těšit na kurz V co věří křesťané?, který bude letos věnován osobě Ježíše Krista, o které mluví druhá část Nicejsko-konstantinopolského vyznání. Populárním opakujícím se kurzem jsou i Dějiny umění, kde Vám naši vyučující představí umění od středověku až téměř po současnost. Nesmíme také opomenout další vracející se kurzy, jako jsou třeba Velcí mistři nizozemské malby, či Pootevřený prostor: přednášky o sakrální architektuře a mnoho dalšího.

Naši nabídku se snažíme každoročně aktualizovat a obohacovat o kurzy nové. Mezi ně letos patří například Americká muzea, kde se budete moc přenést alespoň virtuálně za oceán a prozkoumat evropské umění tam. Zaujmout může i kurz Nejen po stopách církve, kde budou naši církevní historici Vašimi průvodci v neznámých vodách dějin sahajících od antiky až po současnost. Na výběr čeká ale mnoho dalších kurzů. Víte, že se můžete hlásit i na některé naše běžně vyučované předměty?

Kompletní nabídku kurzů a podrobnější informace najdete na stránkách www.czv.ktf.cuni.cz. Podávat přihlášky je možné do 12. září 2021 pro zimní semestr a do 6. února 2021 pro semestr letní.

Do programů vyhlášených v rámci Univerzity třetího věku se mohou za zvýhodněnou cenu zapsat lidé s nárokem na starobní důchod.

Zdroj: Tisková zpráva KTF (cirkev.cz)