Kdo byl Anton Alois Weber?

Jana Michálková 13.září 2013

Kdo byl Anton Alois Weber?Ve čtvrtek 12. září 2013 byla veřejnosti představena nově vydaná publikace „Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber“. Jedná se o první monografii věnovanou tomuto bývalému litoměřickému biskupovi, jehož 65. výročí úmrtí si v těchto dnech připomínáme, v českém jazyce. Knihu, kterou ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým vydalo Karmelitánské nakladatelství, si můžete zakoupit na recepci biskupské kurie v Litoměřicích nebo objednat na adrese Biskupství litoměřického.

 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal ve čtvrtek 12. září 2013 publikaci nazvanou „Biskup Anton Alois Weber, kterou vydalo u příležitosti 65. výročí úmrtí šestnáctého litoměřického sídelního biskupa A. A. Webera Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým. Její autor, P. Josef Rabas, byl biskupovým dlouholetým sekretářem, knihu sepsal v 70. letech 20. století. Z německého do českého jazyka byla přeložena až nyní, dr. Vratislavem Slezákem. Doplněna byla o rozsáhlou obrazovou a textovou přílohu.

Novou publikaci představil archivář Biskupství litoměřického Mgr. Martin Barus, který na přípravě jejího českého vydání spolupracoval. Stalo se tak po přednášce doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D., vědeckého pracovníka Historického ústavu Akademie věd ČR, která probíhala v rámci vzpomínkové akce na biskupa Webera ve čtvrtek 12. září v Litoměřicích. Kromě zájemců z řad veřejnosti se jí účastnil i Mons. Anton Otte, dlouholetý vedoucí pražské kanceláře sdružení Ackermann-Gemeinde a probošt vyšehradské kapituly, pan Alois Hofmann, zastupující předseda sdružení Ackermann-Gemeinde ve Fuldě (Německo), a někteří kněží litoměřické diecéze. Přednášku doc. Šebka, velmi poutavou a zajímavou, uvedl generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, který veškeré aktivity v souvislosti s letošním půlkulatým výročím biskupa Webera inicioval.

 

Josef Rabas: Biskup Anton Alois Weber

Anotace knihy
Život kněze a litoměřického biskupa Antona Aloise Webera je jedním z výrazných osudů v pohnutém příběhu česko-německých vztahů 20. století. Weber vyšel z pevného rodinného zázemí, dorozuměl se německy i česky a žil hlubokým duchovním životem. I díky tomu se ve své funkci ubránil jedu národnostní intolerance.

Jako biskup podporoval všechny pozitivní snahy, které směřovaly k náboženskému a kulturnímu dobru věřících litoměřické diecéze. Po roce 1945, v době „vymknuté z kloubů, žádal, aby se zachovávaly principy lásky, milosrdenství a odpuštění. Byl prototypem „dobrého pastýře, osvědčil se v těžké době, jež prověřila pevnost charakterů i společenských názorů.

Díky Antonu Weberovi můžeme i my přijmout poslání obnovovat duchovní tvář severních Čech. I my můžeme přispívat k porozumění mezi Čechy a Němci a překonávat tak přehrady zbudované v minulosti.

Josef Rabas (1908-2003) se s A. A. Weberem poprvé setkal na konci svých teologických studií v Římě. Na kněze byl vysvěcen v létě 1934, po krátkém kaplanování v Postoloprtech se v roce 1937 stal sekretářem biskupa Webera. V roce 1946 odešel spolu s dalšími vysídlenými Němci do freiburské arcidiecéze. Nejprve působil jako učitel náboženství (Ansbach, Bayreuth), později se stal řádným profesorem pastorální teologie na univerzitě ve Würzburgu. Nikdy se nepřestal zajímat o problematiku odsunutých Němců ani o situaci církve v Československu. V letech 1976-1991 vedl Pracovní a kontaktní centrum Ackermann-Gemeinde v Římě. Litoměřické diecézi pomáhal nezištně i po r. 1989. V září 1998 byl jmenován čestným kanovníkem litoměřické katedrální kapituly.

 

Kniha stojí 199 Kč, zakoupit si ji můžete přímo na recepci biskupské kurie v Litoměřicích (Dómské náměstí 9) nebo objednat - písemně na adrese Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88 nebo e-mailem na biskupstvi@dltm.cz, případně telefonicky na (+420) 416 707 511.