Kněží a jáhnové prožili s biskupem Janem Baxantem Missu chrismatis

Jana Michálková 1.dubna 2010

Kněží a jáhnové prožili s biskupem Janem Baxantem Missu chrismatisKněží a jáhnové působící v litoměřické diecézi se sešli ve středu 31. března 2010 v podvečer v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, aby společně s biskupem Janem Baxantem prožili Missu chrismatis.

Přítomní kněží obnovili při mši svaté své kněžské závazky. Církev si tím připomíná svoji účast na trojím životadárném poslání svého Pána, který byl Otcem pomazán na kněze, proroka a krále. Zároveň se obrací k těm bratřím, v nichž jeho kněžská, pastýřská a učitelská služba trvá zvláštním způsobem skrze vkládání rukou biskupů, nástupců apoštolů pro budování církve, a raduje se z jejich obnoveného odhodlání.

„My, kněží, ať máme na svátosti kněžství jakoukoli účast v jakémkoli stupni, máme jít duchovně spojeni pohromadě. Ostatní bratři a sestry, křesťané, všichni dohromady tvoříme jednu církev, jedno Kristovo společenství. To má být čas od času i navenek viditelně zřejmé. To, že nejenom o nějaké duchovní jednotě mluvíme nebo ji snad subjektivně prožíváme. Tato naše vzájemná jednota má mít i objektivní podobu, řekl Mons. Jan Baxant. „Ve Svatém týdnu ale sledujeme Pána Ježíše, a to krok za krokem. A chceme vnímat všechno to, co v závěru své pozemské pouti vyslovil a co udělal, dodal.

Při mši svaté biskup Jan požehnal a posvětil tři svaté oleje - olej používaný při udělování svátosti nemocných, olej katechumenů pro ty, kteří přijmou svátost křtu, a olej křižma pro udílení svátosti křtu, biřmování a kněžství. Do něj biskup přidal směs vonných látek na znamení Ducha svatého.