Kněží dvou vikariátů uctili v litoměřické katedrále sv. Zdislavu

Dominik Faustus 13.února 2020
Ve středu 12. února 2020 se v Litoměřicích konala vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Při mši svaté v 10 hodin v litoměřické katedrále uctili kněží obou vikariátů ostatky diecézní patronky sv. Zdislavy, které se zde nalézají v relikviáři v jedné z bočních kaplí. Hlavní celebrant J.M. can. Jiří Hladík, O.Cr. připomněl, že se jedná po bazilice v Jablonném v Podještědí, kde je sv. Zdislava pochována, o její nejvýznamnější relikviář obsahující velké množství ostatků a návštěvníci litoměřické katedrály zde mohou také patronku diecéze a patronku rodin uctívat. Po skončení bohoslužby se kněží přesunuli do kapitulního sálu, kde je generální vikář Mons. Martin Davídek seznámil s výsledky sčítání návštěvníků bohoslužeb, které proběhlo v roce 2019. V následné diskusi vyzval okrskový vikář J.M. can. Józef Szeliga k zapojení se do Noci kostelů 2020 a také v příštím roce do Tříkrálové sbírky. Vikariátní konference byla zakončena obědem v Biskupském pivovaru.

Homilii ze mše svaté můžete zhlédnout na adrese: http://youtu.be/qdM0S3Pb6TU

 

Středa 12. února 2020, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus