Kněží litoměřické diecéze se setkali na kněžském dni

Martin Flosman 27.října 2010

Kněží litoměřické diecéze se setkali na kněžském dniV úterý 26. října proběhl v Diecézním domě kardinála Trochty letošní druhý kněžský den. Při této příležitosti se setkalo více než 90 kněží a jáhnů litoměřické diecéze.

Po úvodním přivítání Mons. Jana Baxanta pronesl duchovní slovo P. Benno Beneš SDB. Ve své úvaze na téma „radost z Kristova kněžství se dotkl více témat, mezi nimiž zvlášť vynikly hodnoty jako jednota, soudržnost a oběť, které jsou neoddělitelnými vlastnostmi kněžské služby.
Náplní hlavního bloku kněžského dne bylo setkání s pracovníky Odboru církví Ministerstva kultury ČR. Pozvání představitelů litoměřické diecéze na kněžský den totiž přijali ředitelka Odboru církví Ing. Pavla Bendová a její zástupce Mgr. Jakub Kříž.
Ing. Bendová hovořila o financování provozu církví na základě zákona č. 218/1949 Sb., zejména o platech duchovních a jejich možném vývoji vzhledem ke státnímu rozpočtu. Mgr. Kříž pak informoval o nedořešeném majetkovém narovnání vztahů mezi státem a církvemi a zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody. Oba také byli připraveni zodpovědět věcné dotazy přítomných v následné diskusi. Tu moderoval generální vikář litoměřické diecéze P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR.
Po společném obědě ke kněžím také krátce promluvil litoměřický biskup Jan Baxant a stručně je poinformoval o některých aktualitách v diecézi.