Kněží z drážďanského děkanátu v Litoměřicích

Milena Davídková 21.června 2018

Ve středu 20. června 2018 zavítali němečtí kněží z děkanátu Dresden (Drážďany), který patří do diecéze drážďansko-míšeňské, na pouť do Litoměřic. V 10 hodin němečtí hosté celebrovali spolu s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem mši svatou v litoměřické katedrále, a poté na biskupské kurii pro ně uspořádal archivář Mgr. Martin Barus přednášku z dějin litoměřické diecéze. Přítomný generální vikář po přednášce zodpověděl otázky německých hostů. Diecéze drážďansko-míšeňská z jihu těsně sousedí s litoměřickou diecézí, s níž udržuje tradičně dobré sousedské vztahy. V pastoračních otázkách existuje celá řada podobných či společných problémů, kteří přítomní kněží prodiskutovávali. Setkání drážďanského děkanátu bylo zakončeno obědem v litoměřickém biskupském pivovaru.

20. června 2018, biskupská kurie, Litoměřice

Kněží z drážďanského děkanátu v Litoměřicích

Foto: Martin Davídek