Kněžská sbírka na pořízení zvonů pro Nepomuk

Jana Michálková 26.srpna 2010

Kněžská sbírka na pořízení zvonů pro Nepomuk Kněžská sbírka na pořízení zvonů z osobních kněžských darů do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, která probíhala v průběhu Roku kněží 2009/10 a do níž přispěli i kněží litoměřické diecéze, vynesla 900.000,- Kč. Díky tomu byly zatím odlity dva nové zvony. Přestože byla sbírka s koncem Roku kněží oficiálně ukončena, lze na obnovu nepomuckých zvonů ještě přispět.

Tato soukromá kněžská sbírka je vyjádřením úcty sv. Janu na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice a u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna. Přispěli do ní katoličtí kněží z České republiky i ze zahraničí - 216 kněží a biskupů, kteří darovali celkem 815.000,- Kč. Dary na zvonovou stolici, zaslané přímo nepomucké farnosti, dosáhly 85.000,- . Celková částka získaná na projekt tak činí 900.000,- Kč.

Ve Zvonárně Rudolfa Pernera v bavorském Pasově byly odlity dva zvony. První z nich, zvon Panny Marie, Matky církve a kněží, (b1, 500 kg), dne 16. března 2010. Druhý, zvon sv. Jana Křtitele a sv. Jana Maria Vianney, (gis1, 620 kg), 13. srpna 2010.

Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, který stojí na místě rodného světcova domu, byl duchovně zahájen 16. června loňského roku v rámci dne za posvěcení kněží na Sv. Hostýně. Oficiálně zahájen byl o tři dny později, 19. června 2009, a ukončen o rok později.

Původním záměrem organizátorů sbírky bylo shromáždit dary od kněží a biskupů a z tohoto výtěžku renovovat dochovaný zvon b z roku 1848 a stolici ve východní věži kostela, pořídit zvonové stolice do západní věže kostela, odlít a instalovat sestavu čtyř nových zvonů do západní věže kostela včetně jejich pohonů a ovládání.  Zda bude možné tento záměr realizovat, bude záviset od vybrané částky.

Sbírka se koná výhradně mezi kněžími. Přispět lze bankovním převodem daru s uvedením jména a působiště na účet u České spořitelny, a. s.: 1686362093/0800 nebo osobním předáním daru pověřeným kněžím, jejichž jména jsou uvedena na www.knezskezvony.katolik.cz. Kontaktní a odpovědnou osobou je P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček OSB, farář v Letonicích u Vyškova na Moravě. „Děkuji všem, kteří již přispěli a pomohli, vzkazuje kněz.

Za kněze-dárce se modlí řeholní sestry v Doksanech, Šternberku, Předklášteří u Tišnova, na Velehradě-Stojanově, v Prachaticích a v Praze u sv. Notburgy na Malé Straně a týdně je za ně  obětována mše svatá.