Kněžské svěcení jáhna Jiřího Landy

Jana Michálková 21.června 2017

 Litoměřický biskup Jan Baxant v sobotu 24. června 2017 vysvětí na kněze jáhna Jiřího Landu. Slavnost se koná od 15 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Jáhen Jiří Landa, litoměřický rodák, který zde od dětství ministroval, bude vysvěcen pro schönstattské hnutí, kde bude dále působit v kněžské službě.

Primiční mši svatou bude novokněz Jiří slavit 25. června v 10.30 hodin ve své rodné farnosti - v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích.