Kněžské svěcení Jiřího Landy

Jana Michálková 30.června 2017

 Slavnost kněžského svěcení jáhna Jiřího Landy, litoměřického rodáka a farníka, kterého litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vysvětil pro Schönstattské hnutí, kde bude Jiří Landa dále působit v kněžské službě, 24. června 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Miroslav Zimmer