Kněžské svěcení Jiřího Smolka

Jana Michálková 25.října 2013

Kněžské svěcení Jiřího SmolkaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant udělí kněžské svěcení Mgr. Jiřímu Smolkovi, který v současné době vykonává jáhenskou službu v Římskokatolické farnosti – arciděkanství v Ústí nad Labem, v sobotu 26. října 2013 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

 

Kněžské svěcení Mgr. Jiřího Smolka se bude konat v sobotu 26. října 2013 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Primiční mši svatou bude novokněz Jiří Smolek sloužit v neděli 27. října 2013 od 9 hodin v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích (Mírové náměstí).

První mši svatou bude sloužit v pondělí 28. října 2013 od 18 hodin v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

 

Mgr. Jiří Smolek, absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přijal jáhenské svěcení z rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta dne 20. června 2009 v katedrále sv. Štěpána.